SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, www.tweetad.net web sitesi adresi üzerinden, koşulları ve detayları iş bu sözleşme ile belirlenmiş olan, twitter sosyal iletişim platformu aracılığı ile reklam veren ve reklamı kendi twitter hesabı üzerinden yayınlayacak olan kişileri buluşturan ve bunun üzerinden reklam komisyonu alma işidir. İş bu sözleşme konusu twitter hesabı sahiplerinin , sözleşme ile reklam yayımlama işinin koşullarının oluşturulmasıdır. Reklama ilişkin tüm şartlar iş bu sözleşme ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Temel Şartlar

İş bu sözleşme kullanıcının online ortamda sözleşmeyi onaylaması ile yürürlüğe girecektir.

Kullandığınız servislerden ve servislere gönderdiğiniz içerikten ve doğacak sonuçlardan siz sorumlusunuz. Gönderdiğiniz içeriğe diğer kullanıcılar, servisler, üçüncü parti servisler ve internet siteleri tarafından erişilebilir (hesap ayarları sayfasından içeriğinizi kimlerin görebildiğini kontrol edin). Bu Şartlar altında yalnızca başkalarıyla paylaşmayı uygun bulduğunuz içerikleri sağlamalısınız.

Tweetad üzerinden attığınız ilanlar tüm dünyada anında görülebilir.

Hizmetleri yalnızca Tweetad ile bağlayıcı bir anlaşma oluşturabilirseniz ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları ya da geçerli diğer yargı yetkileri altında hizmetleri almaktan men edilmemiş biriyseniz kullanabilirsiniz. Hizmetleri yalnızca bu Şartlarla ve uygulanabilir tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalar, kurallar ve yönetmeliklerle uyumlu olarak kullanabilirsiniz.

Tweetad’in sağladığı Hizmetler sürekli gelişmektedir ve Tweetad’in sağladığı Hizmetlerin yapısı ve doğası, tarafınıza önceden bildirim olmaksızın zaman zaman değişebilir. Ek olarak, Tweetad, size ya da genel olarak kullanıcılara Hizmetleri (veya Hizmetler içindeki özellikleri) sağlamayı durdurabilir (kalıcı ya da geçici olarak) ve size önceden bildirim yapamayabilir. Ayrıca, kullanım ve saklama konusunda, size önceden bildirim yapmaksızın herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirimize göre sınırlamalar uygulama hakkımızı da saklı tutarız.

Hizmetler, İçeriği ya da Hizmetlere ait bilgileri hedef alan reklamlar, Hizmetler aracılığıyla yapılan sorgulamalar veya diğer bilgileri içerebilir. Tweetad tarafından Hizmetler konusunda yapılan reklamların türleri ve kapsamı değişmeye tabidir. Twitter'ın size Hizmetlere erişim ve kullanım hakkı vermesi dolayısıyla, Tweetad ve üçüncü parti sağlayıcılarıyla ortakları, Hizmetler konusunda veya İçeriğin ya da siz veya diğerleri tarafından gönderilen Hizmetlerden gelen bilgilere bağlı olarak reklam yapabileceğini kabul edersiniz.

Gizlilik

Tweetad verdiğiniz tüm bilgiler, bilgilerinizi toplama ve kullanma yetkimizi düzenleyen Gizlilik Sözleşmesi'ne Gizlilik Sözleşmesi tabidir. Hizmetlerimizi kullanarak (Gizlilik Sözleşmesi'nde belirtildiği gibi) bu bilgilerin toplanması ve kullanımına, bilgilerin saklama, işleme tabi tutma ve Tweetad tarafından kullanılma amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve/veya diğer ülkelere gönderilmesi de dahil olmak üzere, rıza göstermiş olursunuz. Sunduğumuz hizmetlerin bir parçası olarak, size hizmet duyuruları ve idari mesajlar iletmemiz gerekebilir. Bu iletişim araçları Hizmetler'in ve Tweetad hesabınızın birer parçası sayıldığından onları almaktan vazgeçmeyi seçemeyebilirsiniz.

Şifreler

Hizmetlere ve şifreniz kapsamında yer alan tüm aktivite veya işlemlere erişmek için kullandığınız şifrenizi güvence altına almak sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabınız için "güçlü" şifreler (büyük ve küçük harf, rakam ve sembol kombinasyonlarından oluşan şifreler) kullanmanızı öneririz. Tweetad, yukarıdaki koşullara uymamanızdan kaynaklanan hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır.

PROJE TANIMI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tweetad, www.tweetad.net web sitesinde yayınlamak üzere REKLAMVEREN’in ilan metnini yayınlayacaktır;

I. Tweetad üyesi , serbest iradesi ile bu reklam metinlerinden koşullara uymak şartı ile istediğini kendi twitter hesabı üzerinden yayınlayacaktır. Reklam metnindeki her türlü cezai ve hukuki sorumluluk REKLAMVEREN’e ait olacaktır. Tweetad, cezai ve hukuki hiçbir mesuliyet kabul etmeyecektir.

II. Reklam metinleri, kanuna, ahlaka, örf ve adetlere, ticari rekabet hükümlerine, tüketici haklarına aykırı olmayacaktır.

III. Tweetad üyesi, sitede belirlenmiş olan fiyat üzerinden reklamın twitter hesaplarında yayınlanması işinin www.tweetad.net aracılığı ile yapılmasını kabul etmiştir.

IV. Tweetad, REKLAMVEREN’in hazırlamış olduğu ilan metnindeki, resim, web sitesi bağlantısı ve benzeri bağlantıların içeriğinden sorumluluk kabul etmez. Bu bağlantılardaki her türlü cezai ve hukuki sorumluluk REKLAMVEREN’e ait olacaktır.

V. REKLAMVEREN’in hazırlamış olduğu ilan metnindeki, resim, web sitesi bağlantısı ve benzeri bağlantıların çalışmamasından Tweetad sorumlu değildir.

VI. Tweetad üyesi www.tweetad.net sitesine üye olarak işlemlerini yapmak zorundadır. Bu üyelik neticesinde;

a. Tweetad üyesi bir kullanıcı adı ve ID numarası verilir
b. Tweetad üyesi bir yönetici paneli yardımıyla bütçesini takip edebilir.
c. Tweetad üyesi bir yönetici paneli yardımıyla yayınlanan ilanlarının raporlarını görüntülüyebilir.

VII. REKLAMVEREN’in ilanı www.tweetad.net tarafından sitede yayınlanmaya başladıktan sonra, www.tweetad.net sitesine üye olmuş Twitter kullanıcıları tarafından görüntülenmeye başlar. Bu görüntülenme şu esaslara dayalıdır:

a. İlanın verildiği zaman
b. İlanın görüntülenmesinin istenildiği zaman dilimi
c. İlanın görüntülenmesinin istendiği Twitter kullanıcısının takipçi sayısı
d. İlanın görüntülenmesinin istendiği Twitter kullanıcısının ilan gönderme
periyodu
e. İlanın görüntülenmesinin istendiği Twitter kullanıcısının yaş, sosyal statü, ilgi alanı vb kriterlerine göre tanımı

VIII. REKLAMVEREN’in ilanı www.tweetad.net tarafından yayınlanmaya başladıktan sonra, Tweetad üyesi tarafından kendi hesapları aracılığıyla takipçilerine iletilebilir hale gelecektir. Bu aşamadan sonra Hizmet Bütçesi ve ödemeler başlığı altındaki belirtilen esaslara göre ücretlendirme işlemi başlayacaktır. Tweetad tarafından yapılan hizmet bütçesi ve ödemelere ilişkin raporlar tek taraflı olarak , aksi ispat edilinceye kadar geçerli ve Tweetad üyesi bağlayıcıdır. Aksi ispat edilinceye kadar Tweetad üyesi bu bilgilerin doğruluğunu ve buna dayana ücretlendirmeleri kabul etmeyi peşinen kabul etmiştir.

GİZLİLİK VE MÜNHASIRLIK

Tweetad üyesi, iş bu sözleşmeyi imzalamakla, Tweetad, bu iş kolu ile ilgili olarak münhasır yetkisini ve bu yetkiden kaynaklanan benzeri alanda başkaca sözleşmeleri imza etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu sözleşme ve iş kapsamında edindiği bilgileri sır saklama yükümlülüklerine ve ticari rekabet kurallarına uygun olarak saklayacağını da ayrıca taahhüt etmiştir. Tweetad üyesi bu yükümlülüklere uymadığının tespiti halinde, Tweetad, Tweetad üyesinin takipçi sayısının 2 TL ile çarpılması neticesi elde edilecek rakamı ceza-i şart olarak ödemeyi ve bu konuda Tweetad’in uğradığı zarar ve ziyanı tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

Tweetad ve Tweetad üyesi, taraflar arasında gerçekleştirilecek her türlü aktarımın “Özel Bilgi” statüsünde olduğunu kabul eder ve aşağıdaki gizlilik ilkelerine kesinlikle uyacağına taahhüt eder.

Yine Tweetad üyesi, sahip olduğu twitter hesabı üzerinden , iş bu sözleşmenin imzasından sonra başlayacak ve sözleşme sona erse dahi, aynı twitter hesabı üzerinden başkaca ve benzeri sözleşmeleri imza etmeyeceğini ve bu konuda Tweetad münhasıran tek yetkili olarak kabul ettiğini kabul beyan ve taahhüt etmiştir. Aksi davranış , sözleşmenin haklı nedenle feshi sonucunu doğuracağı gibi yaptırımların uygulanmasını gerektirecektir.

Twitter'ın Hakları

Hizmetlerle ilgili tüm hak, ünvan ve menfaat (kullanıcılar tarafından sağlanan İçerik hariç) Tweetad ve lisans verenlerinin özel malıdır ve öyle kalacaktır. Hizmetler, hem Türkiye Cumhuriyeti hem de yabancı ülkelerin telif hakkı, ticari marka ve diğer yasalarla korunur. Şartlardaki hiçbir şey, Tweetad adını veya Tweetad’in ticari markaları, logoları, alan adları veya diğer ayırt edici marka özelliklerinin hiçbirini kullanma hakkı vermez. Tweetad veya Hizmetler ile ilgili olarak sağlayabileceğiniz her türlü geri besleme, yorum ya da öneri tamamen gönüllüdür ve bu tür geri besleme, yorum ya da önerileri, uygun gördüğümüz biçimde ve tarafınıza herhangi bir zorunluluk olmadan kullanmakta özgür olacağız.

İçerik ve Hizmetlerin Kullanımındaki Kısıtlamalar

Tweetad servislerdeki herhangi bir içeriği veya içerikleri kaldırma, dağıtma, silme ve kullanıcıyı feshetme, kullanıcı adını geri alma hakkı her zaman saklıdır (fakat yükümlü değildir). Tweetad üyesi, kullanıcılarının ve kamunun haklarını, mülkiyetini, güvenliğini korumak da dahil olmak üzere saklı tutarız.

Tweetad Gizlilik Politikamıza uygun olan durumlar haricinde, kişisel bilgileri üçüncü partilere ifşa etmez.

Hizmetlere erişirken ya da kullanırken aşağıdakilerden hiçbirini yapamazsınız: (i) Hizmetlerin, Tweetad bilgisayar sistemlerinin veya Tweetad sağlayıcılarının teknik teslimat sistemlerinin kamuya açık olmayan alanlarını erişmek, kurcalamak ya da kullanmak; (ii) herhangi bir sistemin ya da ağın saldırıya açıklığını incelemek, taramak ya da test etmek veya güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek ya da engellemek; (iii) Tweetad ile ayrı bir anlaşma uyarınca özel olarak olanak tanınmadığı sürece, Tweetad tarafından (ve yalnızca o hükümler ve koşullara istinaden) sağlanan mevcut, yayınlanmış arayüzleri aracılığı dışında, herhangi bir yolla (otomatikleştirilmiş ya da başka şekilde) Hizmetlere erişmek ya da aramak veya bunlara teşebbüs etmek (iv) TCP/IP paket başlıklarında ya da herhangi bir e-posta ya da gönderinin başlık bilgisinin herhangi bir bölümünde sahtekârlık yapmak veya tahrif edilmiş, aldatıcı ya da yanlış kaynak tanımlayıcı bilgileri göndermek için Hizmetleri herhangi bir şekilde kullanmak; veya (v) herhangi bir kullanıcının, ana bilgisayarın ya da ağın erişimini, Hizmetlere yönelik virüs göndererek, aşırı yükleme yaparak, pakete boğarak, spam yoluyla, postaya boğarak ve Hizmetleri engellemek ya da aşırı yük oluşturmak için bu tarz İçeriğin oluşturulması için program yazarak dahil, ancak bunlarla sınırlama olmaksızın engellemek ya da aksatmak (veya bunlara teşebbüs etmek).

Telif Hakkı Politikası

Tweetad başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir ve Hizmetleri kullananlardan da aynısını bekler. Geçerli yasaya uygun olan ve tarafımıza düzgün biçimde sağlanan telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerine yanıt vereceğiz. İçeriğinizin, telif hakkı ihlali içeren bir yolla kopyalandığına inanıyorsanız, lütfen bize şu bilgileri sağlayın: (i) telif hakkı sahibinin ya da onun adına hareket eden yetkili bir kişinin fiziksel ya da elektronik imzası; (ii) ihlal edildiği iddia edilen telif haklı çalışmanın tanımı; (iii) ihlal edici olduğu ya da ihlal etkinliğinin konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılacak ya da erişime kapatılacak materyalin tanımı ve materyali bulmamızı sağlayacak makul yeterlilikte bilgi; (iv) adresinizi, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi içeren iletişim bilgileriniz; (v) tarafınızdan, materyalin şikayet edilen biçimde kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi ya da yasa tarafından izin verilmediği konusundaki iyi niyetinizi belirten beyan; ve (vi) bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunun ve yalan yere tanıklık etme cezası altında, telif hakkı sahibinin adına hareket etmeye yetkiniz bulunduğunun beyanı.

İhlal edici olduğu iddia edilen İçeriği, önceden bildirim olmaksızın ve tamamen kendi takdirimizle kaldırma hakkımızı saklı tutarız. Uygun koşullarda, Tweetad , sürekli ihlal edici olduğu tespit edilirse bir kullanıcının hesabını da sonlandıracaktır.

Bağlantılar

Hizmetler, üçüncü parti web sitelerine ya da kaynaklarına bağlantılar içerebilir. Şunlardan sorumlu ya da yükümlü olmadığımızı anlar ve kabul edersiniz: (i) bu tür web sitelerinin ya da kaynakların mevcutluğu ya da doğruluğu; veya (ii) bu tür web sitelerinde ya da kaynaklarda bulunan ya da kullanılabilen içerik, ürünler ya da hizmetler. Bu tür web sitelerine ya da kaynaklara yönelik bağlantılar, Twitter'ın, bu tür web sitelerini ya da kaynakları veya bunlarda bulunan ya da kullanılabilen içerik, ürünler ya da hizmetleri onayladığını ima etmez. Bu tür web sitelerini ya da kaynaklarını kullanmanızın tamamen kendi sorumluluğunuz olduğunu anlar ve bunlardan kaynaklanan tüm riski kabul edersiniz.

Hariç tutma

Bazı yargı yetkileri, belirli garantilerin hariç tutulmasına veya takip eden ya da arızi hasarlara yönelik yükümlülüğün hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

Muafiyet ve Bölünebilirlik

Tweetad, bu Şartların herhangi bir hakkını ya da koşulunu uygulayamaması, bu tür hakkın ya da koşulun muafiyeti olarak varsayılmayacaktır. Bu Şartların herhangi bir hükmünün geçersiz ya uygulanamaz olarak tutulması durumunda, bu Şartların geri kalan hükümleri tam olarak etkili ve etkin kalacaktır.

Denetleyici Yasa ve Yargı Yetkisi

Taraflar, işbu sözleşmenin yorumundan ve uygulanmasından doğacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemesi ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Tüm Anlaşma

Bu Şartlar, Tweetad Kuralları ve Gizlilik Politikamız, Tweetad ile sizin aranızda Hizmetlerle ilgili tüm ve özel anlaşmadır (Tweetad ile bu Şartlara açık şekilde ilave edilen ya da bunların yerine olan ayrı bir anlaşmaya sahip olduğunuz her türlü hizmet hariç) ve bu Şartlar, Tweetad ile sizin aranızda Hizmetlerle ilgili daha önceki her anlaşmanın üstündedir ve bunların yerine geçer. Tweetad 'ın ana şirket olduğu şirketler grubu üyeleri dışında hiçbir kişi ya da şirket Şartlar üzerinde üçüncü parti bir hak sahibi sayılamaz.

Bu Şartları zaman zaman revize edebiliriz ve en geçerli sürüm her zaman Tweetad.net/terms adresinde bulunur. Bu revizyon önemliyse, tamamen kendi takdirimizle, size bir @tweetadnet güncellemesi ile bildirir ya da hesabınızla ilişkili e-posta hesabına e-postayla göndeririz. Bu revizyonlardan sonra Hizmetlere erişmeye ya da onları kullanmaya devam ederek, revize edilen Şartlara bağlı olmayı kabul edersiniz.

Bu Hizmetler, Sentez Prodüksiyon İletişim ve Reklamcılık- Prosentez. tarafından, Ethemefendi Cad. Nimet Ekşioğlu Sok. No:3/4 34738 Erenköy- Kadıköy / İstanbul adresinde işletilmekte ve sağlanmaktadır. Bu Şartlarla ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bize ulaşın.

Yürürlülük: 07 Mayıs 2012